Här är representanterna i Svenskt Bråckregisters styrgrupp:

Pär Nordin
Docent/Överläkare/Registerhållare
Östersunds sjukhus

Agneta Montgomery
Docent/Överläkare
Skånes Univeristetssjukhus, Malmö

Anders Kald
Docent/Överläkare
Universitetssjukhuset i Linköping

Bengt Novik
Överläkare
Nyköpings lasarett

Bjarne Ardnor
Överläkare
Norrlands universitetsjukhus, Umeå

Dan Sevonius
Överläkare
Universitetsjukhuset Lund/Landskrona

Erik Nilsson
Professor emeritus, Helsingborg

Erika Holmberg, adjungerad
Teknisk koordinator
Registercentrum Norr, Umeå

Gabriel Sandblom
Överläkare
Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Hanna Nilsson
ST-Läkare
Östra Sjukhuset, Göteborg

Henrik Holmberg, adjungerad
Statistiker
Registercentrum Norr, Umeå

Jan Dalenbäck
Docent/Överläkare
Carlanderska Sjukhuset, Göteborg

Johanna Österberg
Överläkare
Mora Lasarett

Karin Larsson
Sjuksköterska
Hallands Sjukhus, Halmstad

Marina Modin
Sjuksköterska
Skaraborgs Sjukhus Skövde/Sahlgranska usj Göteborg

Sam Smedberg
Överläkare
Sjukhuset, Ängelholm

Staffan Haapaniemi
Överläkare
Vrinnevisjukhuset, Norrköping

Sven Bringman
Docent/Överläkare
Lasarettet, Södertälje

Ulf Gunnarsson
Professor
Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Ursula Dahlstrand
Specialistläkare
Karolinska Universitetssjukhuset;Stockholm