Patientinformation.

Varje deltagande enhet ansvarar för att alla uppgifter de rapporterar in till Svenskt Bråckregister är korrekta.

Registret ansvarar sedan för att uppgifterna sammanställs och redovisas korrekt.

Att delta i registret är frivilligt för sjukhus och kliniker.
Även för patienten är deltagande frivilligt.
Patienten ska alltid tillfrågas om han eller hon vill att information om deras operation registreras.
Se vidare den patientinformation som ges till patienter inför operation.
Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting stöder registret ekonomiskt, men ansvarar inte för innehållet i det
eller för den information som redovisas på denna webbplats.

Om ljumskbråck

Ljumskbråck innebär en svaghet i bukväggens muskulatur som gör att bukhinnan kan bukta fram som en säck genom musklerna. Tarm eller tarmkäx kan glida ner i bråcksäcken, och om bråcksäcken och/eller innehållet kläms eller irriteras upplever man smärta. Bråcksäcksinnehållet glider oftast spontant tillbaka till bukhålan om man lägger sig ner.

Ljumskbråck är en vanlig åkomma. I Sverige utförs omkring 16 000 ljumskbråcksoperationer per år. Bråck förekommer i alla åldrar men är vanligast hos små barn och vuxna. Bland vuxna män är detta det vanligaste kirurgiska ingreppet i Sverige. Operationer på barn under 15 år registreras dock inte i bråckregistret eftersom denna operation innebär ett mindre ingrepp som inte kan jämföras med en operation på vuxna.

Ljumskbråck, även benämnt inguinalbråck, är belägna ovanför ljumskligamentet. Lårbråck, även kallat femorala bråck, är belägna nedanför ljumskligamentet. Ljumskbråck är ungefär tio gånger vanligare än lårbråck och ungefär tio gånger vanligare hos män än hos kvinnor. Ungefär en fjärdedel av alla män över 60 års ålder har behandlats för eller har ett ljumskbråck. Ca 8% av alla operationer som utförs i Sverige utförs på kvinnor.

Ljumskbråck indelas i laterala eller indirekta, som kommer fram genom bukväggens muskel vid ljumskkanalens inre öppning, och mediala eller direkta bråck som buktar fram genom en försvagad muskelhinna i ljumskkanalens bakvägg.

Lårbråck skiljer sig också från ljumskbråck genom att det ger en högre risk för inklämning av tarmen. Endast cirka 1 % bråck hos män är lårbråck. Däremot utgör de närmare 25 % av alla bråck hos kvinnor. Genomsnittsåldern för patienter med lårbråck är något högre än för patienter med ljumskbråck.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.