Sjukhusvistelse

Operation görs oftast inom dagkirurgin, det vill säga att patienten kan åka hem samma dag som operationen utförts. Ibland behöver patienten dock stanna över natten.  År 2016 var 77,2% av operationerna dagkirurgiska

Dagkirurgi vid ljumskbråcksoperationer har blivit mycket vanligare i Sverige under de senaste åren. År 1992 utfördes knappt tre av tio operationer i Svenskt Bråckregister med dagkirurgi. År 2014 kunde omkring åtta av tio operationer utföras inom dagkirurgin. Förändringen har varit möjlig tack vare nya metoder för bedövning och operation.