European Hernia Society (EHS)

European Hernia Society (EHS) är en ideell organisation som samordnar vetenskap och utbildning inom bråckkirurgi i Europa. EHS grundades 1979 i Frankrike, då under beteckningen GREPA (Groupe de Recherche et d´ Etudes de la Paroi Abdominale), men 1998 organiserades den om som European Hernia Society.
EHS organiserar ett internationellt möte varje år. Nästa år kommer mötet att hållas i Copenhagen . Malmö 26 - 29 maj. Var tredje år organiserar EHS tillsammans med motsvarande organisationer på de andra kontinenterna World Hernia Congress.
EHS utarbetar också riktlinjer för handläggning av bråck och andra bukväggsåkommor.

Mer information om EHS finns på hemsidan: https://www.europeanherniasociety.eu

Det går att bi medlem i svenska underavdelningen av EHS, vilket ger en rabatterad kostnad till de årliga kongresserna i EHS, tillgång till EHS stipendier och möjlighet att delta i EHS utbildningar.

Medlemskap får man genom att fylla i anmälningsblanketten och betala in 800 kronor till

plusgiro 57 45 93-0.

Anmälningsblanketten skickas till:

Gabriel Sandblom
Delegat för EHS
VO kirurgi
Södersjukhuset
118 83 Stockholm