Registrering av bråckoperationer kräver att Ni har en uppkoppling mot sjunet.

Sjunet är sjukvårdens eget nationella datanät.

Vilket innebär en krypterad och trygg kommunikationsväg.

Enbart då fungerar " Logga in"-knappen