Definitioner

Akut operation
Operation inom 24 timmar av patienter som sökt med tecken på inklämt bråck.

Dagkirurgi
Operation som utförs utan efterföljande övernattning på sjukhus

Femoralt bråck
Lårbråck, bråck som utgår nedanför ljumskkanalen.

Infiltrationsanestesi (Lokalanestesi)
Lokalbedövningsmedel ges i vävnaderna i och intill själva operationsområdet. Lugnande/smärtlindrande medel ges intravenöst vid behov. För att det ska benämnas lokalbedövning är kravet att patienten är kontaktbar under hela operationen.

Inguinalt bråck
Ljumskbråck som utgår från en svaghet i bukväggen ovan inguinalligamentet

Inklämt bråck
Ett bråck vars innehåll inte är möjligt att pressa tillbaka (irreponibelt) i liggande ställning, där blodcirkulationen till bråckinnehållet är påverkad.

Irreponibelt bråck
Ett bråck vars innehåll inte är möjligt att pressa tillbaka (irreponibelt) i liggande ställning

Kombinerat bråck
De inguilala ljumskbråcken kan delas in i mediala och laterala bråck beroende på deras anatomiska läge. Om bägge dessa komponenter förekommer sägs bråcket vara kombinerat. I bråckregistret klassificeras kombinerade bråck med en femoral komponent som ett femoralt bråck. 

Kumulativ omoperationsincidens
Andel bråck som omopererats efter en given tid.

Laparoskopisk teknik:
Titthålskirurgi med inläggning av nät.

Lateralt bråck
De inguinala ljumskbråcken kan delas in i mediala och laterala bråck beroende på deras anatomiska läge. Om bägge dessa komponenter förekommer sägs bråcket vara kombinerat. Bråcket utgår från en svaghet i bukväggen invid den inre mynningen av ljumskkanalen.

Lichtenstein
Operationsmetod. Förstärkning av ljumskkanalens bakvägg med tillklippt nät (7,5-10 x 15 cm). Nätet bör överlappa blygdbenet med 2 cm. Nedtill fixeras det vid ljumskligamentet och upptill mot muskel och muskelhinna. Runt sädessträngen läggs en slits vars båda skänklar fixeras mot varandra och mot ljumskligamentet. Vanligaste öppna främre nätmetoden där försvagningen förstärks med hjälp av inläggning av nät

Lårbråck
Ljumskbråck som utgår nedanför ljumskligamentet.

Medialt bråck
De inguinala ljumskbråcken kan delas in i mediala och laterala bråck beroende på deras anatomiska läge. Om bägge dessa komponenter förekommer sägs bråcket vara kombinerat.Bråcket utgår från en försvagning i ljumskanalens bakvägg

Omoperation
Operation i en ljumske (på grund av återfall eller kronisk smärta/besvär/ nätinfektion) efter tidigare ljumsksbråcksoperation. Patienten ska ha varit 15 år eller äldre vid den tidigare operationen.

Pluggar
Nät som är ihoprullat till en konformad plugg. Perfix Plug = Proleneplugg av fabrikat Bard. PHS = Proleneplugg av fabrikat Ethicon.

Postoperativ
Efter en operation.

Recidiv
Som recidiv räknas nytt bråck i tidigare opererad ljumske oavsett typ av bråck vid föregående operation(återfall av ljumskbråck i samma ljumske). Undantag: Bråckoperation hos barn, där endast bråcksäcken avlägsnas, följd av bråckoperation hos vuxen motiverar inte recidivbeteckning.

Recidivfrekvens
Andel återfall vid en given tid efter operation.

Reponibelt bråck
Ett reponibelt bråck är ett bråck vars innehåll är möjligt att pressa tillbaka (reponera) när personen ligger ner.

Shouldice
Suturteknik. Plastik där golvet i ljumskkanalen öppnas, och minst två fortlöpande suturrader sys mellan ovanliggande muskelhinna och ljumskligament.

Strangulerat bråck:
Ett irreponiblet bråck där blodcirkulationen till bråckinnehållet är påverkad.

Sutur
Kirurgisk söm vid operation eller vid behandling av en skada för att föra samman sårkanter och vävnader.

Validering
Värdering och bekräftelse av till exempel en metod eller teoris giltighet. (kontroll av en metod/registers möjlighet att beskriva verkligheten)

Öppen nätteknik
Ett syntetiskt nät läggs in som förstärkning på ljumskkanalens bakvägg. Tekniken heter Lichtenstein och är idag den vanligaste metoden.

Öppna suturerade tekniker
Här repareras svagheten i bukväggen med stygn utan förstärkning med nät

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.