Om inloggning för INCA:s webbinrapportering

 

INCA webbinrapporteringsprogram ligger i Sjunet. För att ha åtkomst krävs att du är kopplad till Sjunet. För att logga in i INCA krävs ett användarkonto. Användarkonto ges till de användare som jobbar på de behöriga klinikerna. För att ansöka om användarkonto kontaktar ni This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Anvandarhandbok_INCA_2020.pdf