Årsrapport och verksamhetsberättelse

Varje år publicerar Svenskt Bråckregister en sammanfattande årsrapport med verksamhetsberättelse. Statistiken publiceras på Svenskt Bråckregisters hemsida via INCA webbportalen. Där finns även motsvarande landstingsrapporter, som sammanfattar data för samtliga kliniker inom ett landstingsområde (inklusive eventuella privata kliniker) och klinikrapporter för varje enskild klinik. Önskar du information om Årsrapporter för perioden 1992 - 1999 så kontaktar du This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

          Årsrapporter                          Verksamhetsberättelser