Presentationer och utbildningsmaterial

Bråckdagar 2014

Presentation av Registercentrum Norr (RCN) 
och framtida förädringar av webbformuläret

Teknisk koordinator Erika Holmgrem

 

Handläggning av akut inklämda bråck
Docent/Överläkare Jan Dalenbäck
Överläkare Johanna Österberg

Bråckkirurgi-framifrån eller bakifrån
Överläkare Gabriel Sandblom

Patofysiologin bakom kroniska postoperativa smärtor
Jan Persson och Terje Kirketeig

Ryggmärgsstimulering och perifernervfältsstimulering
behandlingsalternativ vid långvarigpostkirurgisk smärta
Terje Kirketeig

Re-op smärta
Nilkas Magnusson

Bråckdagar 2015 

Går sårrupturer och ärrbråck alltid att undvika?

Gabriel Sandblom,Harald Strömberg
Robert Bränström, Johanna Österberg
Wilhelm Graf, Per Hellman

Arbetsbeskrivning av Svenskt Bråckregisters Valideringsarbete
Marina Modin och Karin Larsson

Bråckregistret och INCA 2015
Erika Holmberg, teknisk koordinator RC Norr, Umeå

Kronisk smärta och sexuell dysfunktion efter TEP
Nihad Gutlic, Peder Rogmark, Pär Nordin,
Ulf Petersson, Agneta Montgomery

Uttagsmallar i INCA
Henrik Holmberg, statisktiker RC Norr, Umeå 

Bisgaard RCT vs Registry 2015
Den svenska främre nätplastik, Dan Sevonius
Bråckdagar 2017

Förekomst av ärrbråck efter minimalinvasiv och öppen radikal prostatektomi
Maria Hermann,1,2 , Ove Gustafsson 1,2 och Gabriel Sandblom 1,3


Innebär operation i ljumske under barndomen ökad risk för operation av
förvärvat ljumskbråck i vuxen ålder?
Sokratous A., Österberg W. J., Österberg A., Sandblom G.

Ärrbråck efter gynekologisk kirurgi
Kerstin Bewö, Johanna Österberg, Gabriel Sandblom, Mats Löfgren mfl

Ny PROM enkät vid bråckkirurgi,  Agneta Montgomery

EHS parastomal guidelines, Bibi Hansen ,Agneta Montgomery

Livskvalitet hos män som planeras för ljumskbråckskirurgi samt
utfall efter tre olika nättekniker
Jesper Magnusson Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Danderyds Sjukhus (KI DS)

Livskvalitet hos män som planeras för ljumskbråckskirurgi samt 
utfall efter tre olika nättekniker
Jesper Magnusson Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Danderyds Sjukhus (KI DS)

 Complications and cost analysis of inguinal hernia..... Sanna Kouhia, MD Helsinki Universety Hospital

Bråckregistret i INCA , Systemadministratör, RC Norr

Parastomal Hernia Repair, Bibi Hansson CWZ- The Netherlands

 

Bråckdagarna 2018

Manual för datauttag av plastiker i excel, Henrik Holmberg RCN

Manual för kontroll av bilaterala operationer, Henrik Holmberg RCN

Hur har Svenskt Bråckregister varit med och påverkat svensk bråckkirurgi, Hanna Nilsson läkare Svenskt Bråckregister

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats