Operationsindikation

I de allra flesta fall är operation den bästa behandlingen. De flesta ljumskbråcksoperationer är planerade i förväg.

Mindre än var tionde (cirka 6 %) av operationerna utförs akut, dock är akuta operationer mer förekommande hos kvinnor.

Hos äldre män med små bråck som spontant går tillbaka i liggande ställning kan man dock avvakta med eller avstå operation. Lårbråck har hög risk för inklämning och bör opereras med förtur. Prioritering till operation sker dock främst utifrån graden av besvär och arbetsförmåga. Bråckband är inte en bra behandlingsmetod, men kan i enstaka fall övervägas som ett alternativ till operation.

Läs mer

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats.