Här är representanterna i Svenskt Bråckregisters styrgrupp:

Hanna Nilsson
Specialistläkare/Registerhållare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra

Pär Nordin
Docent/Överläkare
Östersunds sjukhus

Agneta Montgomery
Docent/Överläkare
Skånes Univeristetssjukhus, Malmö

Anders Kald
Docent/Överläkare
Universitetssjukhuset i Linköping

Bengt Novik
Överläkare
Nyköpings lasarett

Dan Sevonius 
Överläkare
Gastro Center Lund, Skåne

Erik Nilsson
Professor emeritus, Helsingborg 

Gabriel Sandblom
Överläkare  
Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Jan Dalenbäck
Docent/Överläkare
Carlanderska sjukhuset, Göteborg

Johanna Österberg
Överläkare
Mora Lasarett

Sam Smedberg
Överläkare
Sjukhuset, Ängelholm

Staffan Haapaniemi
Överläkare
Vrinnevisjukhuset, Norrköping

Sven Bringman
Docent/Överläkare
Lasarettet, Södertälje

Ulf Gunnarsson
Professor
Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Henrik Holmberg, adjungerad
Statistiker
Registercentrum Norr, Umeå

Karin Larsson
Sjuksköterska
Hallands Sjukhus, Halmstad

Marina Modin
Sjuksköterska
Skaraborgs Sjukhus Skövde/Sahlgranska usj Göteborg

Emma Hellström
Systemutvecklare, Registercentrum Norr