Här är representanterna i Svenskt Bråckregisters styrgrupp:

Hanna Nilsson
Specialistläkare/Registerhållare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra

Pär Nordin
Docent/Överläkare
Östersunds sjukhus

Agneta Montgomery
Docent/Överläkare
Skånes Univeristetssjukhus, Malmö

Anders Kald
Docent/Överläkare
Universitetssjukhuset i Linköping

Bengt Novik
Överläkare
Nyköpings lasarett

Dan Sevonius 
Överläkare
Gastro Center Lund, Skåne

Erik Nilsson
Professor emeritus, Umeå

Gabriel Sandblom
Överläkare  
Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Jan Dalenbäck
Docent/Överläkare
Carlanderska sjukhuset, Göteborg

Johanna Österberg
Överläkare
Mora Lasarett

Ursula Dahlstrand
Överläkare
Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Sam Smedberg
Överläkare
Sjukhuset, Ängelholm

Staffan Haapaniemi
Överläkare
Vrinnevisjukhuset, Norrköping

Sven Bringman
Docent/Överläkare
Lasarettet, Södertälje

Peder Rogmark
Överläkare
Malmö Universitetssjukhus

Ulf Gunnarsson
Professor
Umeå Universitet

Henrik Holmberg, adjungerad
Statistiker
Registercentrum Norr, Umeå

Karin Larsson
Sjuksköterska
Hallands Sjukhus, Halmstad

Marina Modin
Sjuksköterska
Skaraborgs Sjukhus Skövde/Sahlgranska usj Göteborg

Emma Moritz, adjungerad
Systemutvecklare, Registercentrum Norr