Bakre öppen nätplastik (preperitoneal teknik)

Många kirurger har varit involverade i utvecklingen av de preperitoneala teknikerna.
Stoppa beskrev ”Giant (bilateral) Prosthetic Reinforcement of the Visceral Sac” (GPRVS)
där ett stort nät lades in prepreritonealt som täckte alla bråckportar bilateralt(Stoppa 1984).
Raymond Read placerade nätet preperitonealt via ett ljumsksnitt som idag kallas TIPP, Trans-Inguinal Pre-Peritoneal Technique.
I Sverige är den preperitoneala tekniken som Nyhus beskrev kanske den mest kända.
Snittet läggs unilateralt paramedialt och initialt syddes transversalismuskeln till iliopubiska trakten.
Senare använde även Nyhus nät för att rekonstruera den bakre väggen i inguinalkanalen.
(Nyhus et al 1988) Idag rekommenderas den preperitoneala metoden (öppen eller laparoskopisk) för kvinnor samt för recidiv
där den primära operationen utfördes framifrån. Preperitoneal teknik möjliggör inspektion alla tre bråckportar, teoretiskt
minskar risken för nervskador och vid öppen kirurgi innebär det at kirurgen med lätthet kan skapa en access till bukhålan vid behov.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats