Metoder och deras historia

Här kan du läsa en kort historik om olika metoder för bråckkirurgi.

Bassini (1887)

Bassini var den moderna bråckkirurgins grundare. Han beskrev en rekonstruktion av bukväggsdefekten genom avlägsnande av bråcksäcken, klyvning av inguinalkanalens bakvägg samt suturering av muskelaponeuroserna mot inguinalligamentet. (Bassini 1887)

Marcy (1892)

En rekonstruktion av inre inguinalöppningen genom suturering av fascia transversalis medialt om funikeln. (Marcy 1892)

McVay (1942)

En rekonstruktion av inguinalkanalens bakvägg där transversusaponeurosen förankras i Coopers ligament. (McVay 1942)

Shouldice (1953)

En modern vidareutveckling av Bassinis orginalmetod beskriven av Earl Shouldice. Inguinalkanalens bakvägg klyvs, för att sedan sutureras fortlöpande med ståltråd i flera lager. (Shouldice 1953, Devlin 1988)

Lichtenstein (1989)

Ett nytt koncept presenterades redan 1970 med spänningsfri nätteknik initierad av Irving Lichtenstein. Inguinalkanalens bakvägg täcks med ett polypropylennät. I konceptet ingår även lokalanestesi, dagkirurgi samt omedelbar mobilisering. Kompletterande beskrivning av Lichtensteintekniken med några viktiga tekniska modifieringar beskrevs 1993. (Lichtenstein, Shulman & Amid 1989, Amid, Shulman & Lichtenstein 1993)

Plug and patch (1998)

Först beskriven av Rutkow och Robbins 1993. Bråckdefekten fylls med en konformad nätplugg vilken sutureras fast mot omgivningen. Tekniken har senare kompletterats med en nätplatta som täcker inguinalkanalens bakvägg. (Rutkow & Robbins 1993)

PHS plug (1999)

Polypropylennät av sandwichform där den centrala delen placeras i bråckdefekten. Introducerad av Gilbert. (Gilbert et al 1999)

Nyhus (1988)

Preperitoneal öppen teknik utvecklad av Nyhus. Sedan 1988 kompletterad med ett nät som täcker bråcköppningarna. (Nyhus et al 1988)

Stoppa (1984)

Introducerades av Stoppa som en helt ny bråckteknik utan plastik. Via ett nedre medellinjesnitt placeras, preperitonealt, ett stort dacronnät som bilateralt täcker alla bråcköppningar. (Stoppa 1984)

TAPP (1993)

Transabdominell preperitoneal laparoskopisk teknik. Utförs som Stoppa men via fri bukhåla. (Ger et al 1993)

TEP (1993)

Total extra peritoneal laparoskopisk teknik där bråcköppningarn täcks av nät utan kontakt med fri bukhåla. (McKernan & Laws 1993)

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats