Komplikationer

Komplikation inom 30 dagar efter operation

Komplikationer är sällsynta och allvarliga sådana är mycket ovanliga. I Svenskt Bråckregister registreras hur många patienter som får komplikation inom 30 dagar efter operation. År 2014 förekom komplikationer vid 9 % av de registrerade ljumskbråcksoperationerna vilket innebär en fortsatt långsam minskning sedan bråckregistrets start. Den vanligaste komplikationen är hematom, det vill säga blödning. Andra komplikationer är infektion eller svår smärta.

Att jämföra komplikationer mellan olika kliniker är knappast rättvisande eftersom inrapporteringen av dessa varierar mycket. I regioner med långa avstånd till sjukhus sköts till exempel många av komplikationerna inom öppenvården och den bråckopererande kliniken får inte kännedom om dem.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats