Utveckling av operationsmetoder

Sedan 1992 har valet av operationsmetod vid ljumskbråck ändrats radikalt. Olika former av nättekniker har successivt ersatt tidigare metoder, vid vilka ett försvagat område i ljumsken täcktes med kroppens egna vävnader med hjälp av suturer. Tidigare använda metoder kan hos enskilda kliniker/operatörer ge goda resultat men fordrar betydande träning. Fortfarande kan de vara av värde hos växande individer och patienter som har är infektionskänsliga. Inläggning av nät via ett snitt i ljumsken som beskrivet av Lichtenstein är den i dag helt dominerande tekniken på män medan riktlinjer från European Hernia Society rekommenderar att kvinnor skall opereras med en preperitoneal teknik. I graferna nedan presenteras val av operationsmetod från 1992-2022 för män och kvinnor. 

MÄN
5 10

Kvinnor 
5 11

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats