Omoperationer

Ett vanligt sätt att bedöma kvalitet vid ljumskbråcksoperationer är att beräkna andelen patienter som genomgår en ljumskbråcksoperation utan att behöva opereras på nytt. Det används i forskning om ljumskbråckskirurgi i Sverige och andra länder. Svenskt Bråckregister innehåller information om omoperation.

 4 2

Omopererade ljumskbråck

I Svenskt Bråckregister registreras hur många operationer per år som är omoperationer. År 2017 var omkring en av tio operationer en omoperation. Sedan Svenskt Bråckregister startades år 1992 har risken för omoperation vid ljumskbråck minskat.

Vissa former av ljumskbråck är förknippade med större risk för omoperation än andra. Risken är också större om man drabbas av komplikationer efter operationen eller om man tidigare har opererats om för ljumskbråck.

En av de operationsmetoder som används vid ljumskbråck har lägre risk för omoperation än andra metoder. Det gäller en metod som kallas Lichtenstein och som innebär att ett nät läggs in för att förstärka bukväggen. Den metoden är numera vanligast i Sverige, men det kan finnas skäl som gör att den inte alltid är lämplig.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats