ÖVERSIKT

Sedan 1992 har valet av operationsmetod vid ljumskbråck ändrats radikalt. Olika former av nättekniker har successivt ersatt tidigare metoder,
vid vilka ett försvagat område i ljumsken täcktes med kroppens egna vävnader med hjälp av suturer.
Tidigare använda metoder kan hos enskilda kliniker/operatörer ge goda resultat men fordrar betydande träning.
Fortfarande kan de vara av värde hos växande individer och patienter som har är infektionskänsliga.
Inläggning av nät via ett snitt i ljumsken som beskrivet av Lichtenstein är den i dag helt dominerande
tekniken på män medan riktlinjer från European Hernia Society rekommenderar att kvinnor skall opereras med en preperitoneal teknik.
I graferna nedan presenteras val av operationsmetod från 1992-2017 för män och kvinnor.

 

 Operationsmetod 1992-2022

                                                                    Män
5 10

                                                                 Kvinnor
5 11

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats