Pluggtekniker

Nät lindas till en plugg vilken förs in i och sys fast vid försvagningen i bukväggen.