Svenskt Bråckregisters årliga "Bråckdagar" den 12 och 13 mars 2015

Lokal är Svenska Läkaresällskpet i Stockholm

Program

Digital anmälningsblankett kommer vid årskiftet

 

1st World Conference on Abdominal Wall Hernia Surgery

Milan den 25 - 29 april 2015