Pågående studier

1. Svenskt Bråckregister 25 år – en utvärdering av de senaste 25 årens registrering i svenskt bråckregister

2. TAP vs TEPP – en internationell registerstudie inkluderande data från Svenskt Bråckregister och Danish Hernia Database

3. Risk för att senare kirurgi för kontralateralt bråck efter kirurgi för unilateralt bråck 

4Inlärningskruva vid bråckkirurgi 

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats