Pågående studier

1. Svenskt Bråckregister 25 år – en utvärdering av de senaste 25 årens registrering i svenskt bråckregister

2. TAP vs TEPP – en internationell registerstudie inkluderande data från Svenskt Bråckregister och Danish Hernia Database