Definitioner

Akut operation
Operation inom 24 timmar av patienter som sökt med tecken på inklämt bråck.

Dagkirurgi
Operation som utförs utan efterföljande övernattning på sjukhus

Femoralt bråck
Lårbråck, bråck belägna nedanför ljumskligamentet.

Infiltrationsanestesi
Lokalbedövningsmedel ges i vävnaderna i och intill själva operationsområdet. Lugnande/smärtlindrande medel ges intravenöst vid behov. För att det ska benämnas lokalbedövning är kravet att patienten är kontaktbar under hela operationen.

Inguinalt bråck
Ljumskbråck, bråck belägna ovanför ljumskligamentet.

Inklämt bråck
Ett bråck vars innehåll inte är möjligt att pressa tillbaka (irreponibelt) i liggande ställning.

Irreponibelt bråck
Ett bråck vars innehåll inte är möjligt att pressa tillbaka (irreponibelt) i liggande ställning

Kombinerat bråck
De inguinala ljumskbråcken kan delas in i mediala och laterala bråck beroende på deras anatomiska läge. Om bägge dessa komponenter förekommer sägs bråcket vara kombinerat.

Kumulativ omoperationsincidens
Andel bråck som omopererats efter en given tid.

Lateralt bråck
De inguinala ljumskbråcken kan delas in i mediala och laterala bråck beroende på deras anatomiska läge. Om bägge dessa komponenter förekommer sägs bråcket vara kombinerat.

Lichtenstein
Operationsmetod. Förstärkning av ljumskkanalens bakvägg med tillklippt nät (7,5-10 x 15 cm). Nätet bör överlappa blygdbenet med 2 cm. Nedtill fixeras det vid ljumskligamentetoch upptill mot muskel och muskelhinna. Runt sädessträngen läggs en slits vars båda skänklar fixeras mot varandra och mot ljumskligamentet.

Lokalanestesi
Lokalbedövningsmedel ges i vävnaderna i och intill själva operationsområdet. Lugnande/smärtlindrande medel ges intravenöst vid behov. För att det ska benämnas lokalbedövning är kravet att patienten är kontaktbar under hela operationen.

Medialt bråck
De inguinala ljumskbråcken kan delas in i mediala och laterala bråck beroende på deras anatomiska läge. Om bägge dessa komponenter förekommer sägs bråcket vara kombinerat. Bråcket utgår från en försvagning i ljumskkanalens bakvägg.

Omoperation
Operation i en ljumske (på grund av återfall eller kronisk smärta/besvär/ nätinfektion) efter tidigare ljumsksbråcksoperation. Patienten ska ha varit 15 år eller äldre vid den tidigare operationen.

Pluggar
Nät som är ihoprullat till en konformad plugg. Perfix Plug = Proleneplugg av fabrikat Bard. PHS = Proleneplugg av fabrikat Ethicon.

Postoperativ
Efter en operation.

Recidiv
Som recidiv räknas nytt bråck i tidigare opererad ljumske oavsett typ av bråck vid föregående operation. Undantag: Bråckoperation hos barn, där endast bråcksäcken avlägsnas, följd av bråckoperation hos vuxen motiverar inte recidivbeteckning.

Recidivfrekvens
Andel återfall vid en given tid efter operation.

Reponibelt bråck
Ett reponibelt bråck är ett bråck vars innehåll är möjligt att pressa tillbaka (reponera) när personen ligger ner.

Shouldice
Operationsmetod. Plastik där golvet i ljumskkanalen öppnas, och minst två fortlöpande suturrader sys mellan ovanliggande muskelhinna och ljumskligament.

Sutur
Kirurgisk söm vid operation eller vid behandling av en skada för att föra samman sårkanter och vävnader.

Validering
Kontroll av en metod/registers möjlighet att beskriva verkligheten

Öppen nätteknik
Ett syntetiskt nät läggs in som förstärkning på ljumskkanalens bakvägg. Tekniken heter Lichtenstein och är idag den vanligaste metoden.

Öppna suturerade tekniker
Svagheten som finns i bukväggen åtgärdas med kroppens egna vävnader, som kan sys på lite olika sätt i en så kallad bråckplastik