Sjukhusvistelse

Operation görs oftast inom dagkirurgin, det vill säga att patienten kan åka hem samma dag som operationen utförts. Ibland behöver patienten dock stanna över natten.

Dagkirurgi vid ljumskbråcksoperationer har blivit mycket vanligare i Sverige under de senaste åren. År 1992 utfördes knappt tre av tio operationer i Svenskt Bråckregister med dagkirurgi. År 2008 kunde omkring sex av tio operationer utföras inom dagkirurgin. Förändringen har varit möjlig tack vare nya metoder för bedövning och operation.