Ljumskbråck och lårbråck

Ljumskbråck, även benämnt inguinalbråck, är belägna ovanför ljumskligamentet. Lårbråck, även kallat femorala bråck, är belägna nedanför ljumskligamentet. Ljumskbråck är ungefär tio gånger vanligare än lårbråck och ungefär tio gånger vanligare hos män än hos kvinnor. Ungefär en fjärdedel av alla män över 60 års ålder har behandlats för eller har ett ljumskbråck.

Ljumskbråck indelas i laterala eller indirekta, som kommer fram genom bukväggens muskel vid ljumskkanalens inre öppning, och mediala eller direkta bråck som buktar fram genom en försvagad muskelhinna i ljumskkanalens bakvägg.

Lårbråck skiljer sig också från ljumskbråck genom att det ger en högre risk för inklämning. Endast cirka 1 % bråck hos män är lårbråck. Däremot utgör de närmare 25 % av alla bråck hos kvinnor. Genomsnittsåldern för patienter med lårbråck är något högre än för patienter med ljumskbråck.